Množství: 0 produktů Celkem: 0,00,- Kč

Docházkový software

Položek: 6

Zobrazit na stránce

Seřadit podle

Entry Služba EDO asistence při inicializaci softwaru EDO

Služba zařízení a inicializace docházky na dálku, zahrnuje instalaci serverové části a jednoho klienta, přidání terminálů do systému, vytvoření pracovních směn, uživatelů a skupin uživatelůAsistence provedena technikem společnosti: Instalace části SERVER Instalace části KLIENT na 1 počítač, pokud se software používá mimo počítače SERVER Přidání terminálu v lokální síti Vytvoření uživatelů a práv na přístup do softwaru Demonstrace tvorby uživatelů Demonstrace tvorby skupin uživatelů Demonstrace tvorby pracovních směn Ostatní kroky spojené se spuštěním softwaru - licencování, záloha atd.Definice:Služba EDO (dále jen služba) zajišťuje instalační firmě technickou podporu a asistenci technika společnosti TSS Group s.r.o. při instalaci a inicializaci softwaru EDO. Služba nenahrazuje plnohodnotné školení montážní společnosti, pouze poskytuje asistenci.Asistence probíhá přes vzdálenou plochu, v žádném případě se technik společnosti TSS Group s.r.o. nepodílí na montážních pracích nebo síťových nastaveních.Povinnosti instalační společnosti:Montážní firma je povinna minimálně 5 pracovních dnů před instalací kontaktovat technickou podporu TSS Group a dohodnout si termín asistence, zajistit TeamViewer na instalaci, plný přístup (administrátorská práva) na instalovaných zařízeních a zároveň odpovědnou osobu z místa instalace, která se spolu s technikem montážní firmy zúčastní při instalaci a inicializaci, tato osoba vydává pokyny na správné nastavení dat v systému. Obvykle se jedná o osobu z oddělení personálního, mzdového nebo IT. Čas technika strávený při výkonu služby by neměl přesáhnout 4 hodiny, jakýkoliv další zásah mimo rozsah služby je třeba komunikovat se společností TSS Group před instalací.

Produkt Cena s DPH: 5 033 Kč

KONTAKT

Jiří Hradecký - Auto JH Martin Hradecký - Antény JH
Bratří Štefanů 492/63 Rybova 1908/31
500 03 Hradec Králové 500 09 Hradec Králové
+420 608 245 458 +420 774 245 458
hradecky.hk@seznam.cz martin.hradecky@seznam.cz
www.autojh.cz www.antenyjh.cz